هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

احیای قلبی و ریوی (CPR)

مقایسه جامع اثر بخشی لیدوکائین و آمیودارون در درمان فیبریلاسیون بطنی و تاکی‌کاردی بطنی بدون نبض

فیبریلاسیون بطنی (VF) و تاکی‌کاردی بطنی بدون نبض (pVT) از شایع‌ترین ریتم‌های قابل شوک در موارد ایست قلبی هستند. درمان این ریتم‌ها شامل دفیبریلاسیون و استفاده از داروهای ضد آریتمی...